Użyj formularza, by wygenerować komendy niezbędne do instalacji panelu Vesta z moimi modyfikacjami

Uzupełnij wszystkie pola

  1. # run curl
    curl -O https://www.lesiu.eu/vesta/vst-install-debian-lesiu.sh
  2. # run bash